Bootgaskeuring – Gasveilig – Veilig idee toch!

Bootgaskeuring – Gas veilig – Veilig idee toch! Onze gecertificeerde medewerker keurt uw                                                                                 gasinstallatie volgens de NEN-EN-ISO-Gaskeuring - YachtcleanerY - gaskeuring voor pleziervaartuig - gas veilig - HISWA - ISOnorm 10239 bij u aan boord, maar hoe verloopt nu zo’n keuring?

Volgens de HISWA controlelijst wordt de gasinstallatie van uw boot of jacht gekeurd. Hierbij komen o.a. zaken aan bod als lekdichtheid, functie en werking van de gasdrukregelaar, de werkdruk van het systeem. Leidingen, thermokoppel en slangen worden gecontroleerd evenals de gasbun en diverse verbruikers zoals o.a. het kooktoestel.

Als de gasinstallatie tijdens de keuring niet wordt goedgekeurd, dan wordt de gaskeuring omgezet in een gasadvies. Dit rapport bevat een aanbeveling van maatregelen die genomen moeten worden om uw gasinstallatie wel aan de norm te laten voldoen en om uw gasinstallatie echt veilig te maken. Direct na het uitvoeren van de aanpassingen kan de gasinstallatie herkeurd, afgeperst en gecertificeerd worden waarna het certificaat kan worden afgegeven. Van dit gascertificaat krijgt u zelf een exemplaar en Bootgaskeuring houdt er een. Wij sturen ook een kopie naar de HISWA omdat zij daar een administratie van bijhoudt.

Sommige verzekeraars eisen een gecertificeerde gasinstallatie en ook diverse jachthavens hebben aanvullende bepalingen ten aanzien van gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen. De reden voor deze opgelegde regelgeving is niet ongegrond. Jaarlijks vallen er slachtoffers door brand, explosies en                                                                               koolstofmonoxide vergiftiging veroorzaakt door onveilige gasinstallaties of aangesloten toestellen.

Een gas detectie systeem bevelen wij zeker aan! In geval van gevaarlijke gassen ten gevolge van lekkage geeft deze een alarm. Wij van Bootgaskeuring kunnen u hierin adviseren.

Prijzen gaskeuring:Bootgaskeuring, Yachtcleanery, gaskeuring aan boord, keuren gasinstallatie aan boord van pleziervaartuigen

  • Keuren gasinstallatie en certificering: € 350,-
  • Vervangen regelaar en gasslangen: € 149,-
  • Kosten herkeuring: € 95,- (Regio)
  • Kosten herkeuring: € 145,- (Buiten regio)
  • Regio: Noord-Holland en Muiderzand, Lelystad, Makkum.
  • Buiten regio 20 ct/km