Bootgaskeuring – Gasveilig – Veilig idee toch!

Bootgaskeuring – Gas veilig – Veilig idee toch! Onze gecertificeerde medewerker keurt uw gasinstallatie volgens de NEN-EN-ISO-norm 10239 bij u aan boord, maar hoe verloopt nu zo’n keuring?

Volgens de HISWA controlelijst wordt de gasinstallatie van uw boot of jacht gekeurd. Hierbij komen o.a. zaken aan bod als gasdichtheid, functie en werking van de gasdrukregelaar, de werkdruk van het systeem. Leidingen, thermokoppel en slangen worden gecontroleerd evenals de gasbun en diverse verbruikers zoals o.a. het kooktoestel.

Als de gasinstallatie tijdens de keuring niet wordt goedgekeurd, dan wordt de gaskeuring omgezet in een gasadvies. Dit rapport bevat een beschrijving van de maatregelen die genomen moeten worden om de gasinstallatie wel aan de norm te laten voldoen en uw gasinstallatie echt veilig te maken. Direct na het uitvoeren van de aanpassingen kan de gasinstallatie herkeurd, afgeperst en gecertificeerd worden waarna het certificaat kan worden afgegeven. Van dit gascertificaat krijgt u zelf een exemplaar en Bootgaskeuring houdt er een. Wij sturen ook een kopie naar de HISWA omdat zij daar een administratie van bijhoudt.

De gasinstallatie is eigenlijk de enige installatie aan boord waarvoor, door externe instanties, eisen en regels zijn opgesteld die ook gelden voor boten, zeiljachten en motorjachten. Voor pleziervaartuigen die na de invoering van de Europese richtlijn pleziervaartuigen op de markt zijn gebracht zijn ook voor andere installaties aan boord normen en eisen samengesteld, maar die worden na de oplevering bijna nooit meer getoetst aan die (ISO) normen. Bij een gasinstallatie ligt dat anders. Deze dient conform NEN-EN-ISO 10239, de norm voor gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen, zijn aangelegd.

Sommige verzekeraars eisen een gecertificeerde gasinstallatie en ook diverse jachthavens hebben aanvullende bepalingen ten aanzien van gasinstallaties aan boord van de schepen van vaste ligplaatshouders. De reden voor deze opgelegde regelgeving is niet ongegrond. Jaarlijks vallen er slachtoffers door brand, explosies en koolstofmonoxide vergiftiging veroorzaakt door onveilige gasinstallaties of aangesloten toestellen.

Een gas detectie systeem bevelen wij zeker aan! In geval van gevaarlijke gassen ten gevolge van lekkage geeft deze een alarm. Wij van Bootgaskeuring kunnen u hierin adviseren.

Klik hier voor de brochure Gasveilig.

Gaskeuring incl. certificaat
Geldig voor verzekering + jachthavens
Volledige keuring voor € 395,-
Met HISWA certificaat (3 jaar geldig)

Gaskeuring - YachtcleanerY - gaskeuring voor pleziervaartuig - gas veilig - HISWA - ISOBootgaskeuring prijzen:

Bootgaskeuring: Gecertificeerde medewerker keurt uw gasinstallatie volgens NEN-EN-ISO-norm 10239 bij u aan boord.

Gaskeuring inclusief certificaat en sticker na goedkeuring: € 395,-*

Uurloon voor het vervangen, repareren van onderdelen, etc : € 45,-**

Voor de prijzen van onderdelen houden wij de gangbare prijzen aan van de grote leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. *Prijzen gelden voor regio Noord-Holland. Buiten de regio geldt een opslag van € 50,- inclusief BTW. ** Gratis herkeuring na vervangen cq reparatie door ons uitgevoerd binnen 7 dagen. Kosten herkeuring: regio € 75,- en buiten de regio € 125,- inclusief BTW. Bij het keuren van meerdere boten op dezelfde locatie gelden er lagere tarieven afhankelijk van het aantal. Neem contact op met Bootgaskeuring.

Voor andere regio’s geldt een kilometervergoeding van 19ct/km.

Bootgaskeuring