leveringsvoorwaarden YachtcleanerY:

 • De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, materiaal en kilometervergoeding, tenzij anders vermeldt
 • Tenzij anders vermeldt is de kilometervergoeding 19ct/km incl. 21% BTW
 • Alle prijzen inclusief materiaal tenzij anders vermeldt.
 • Als cliënt akkoord gaat met de door ons aangeboden diensten dan is een e-mail of een sms als bevestiging voldoende.
 • Alle opdrachten worden door ons bevestigd en worden per sms of e-mail verstuurd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die door derden is ontstaan ten tijde van onze werkzaamheden aan boord.
 • Na aanvang werkzaamheden behouden wij ons het recht voor deze werkzaamheden af te maken en deze dienen door de cliënt binnen acht dagen betaald te worden.
 • Als wij specialisten moeten in huren zullen wij daar melding van maken en na uw accoord inhuren.
 • Wij werken alleen met eerste klas producten die het milieu en uw vaartuig geen schade toebrengen.
 • Als u voor aanvang van de werkzaamheden afziet van de eerder gemaakte – en bevestigde afspraak, dient u 50% schadevergoeding te voldoen van het totale eindbedrag van de opdracht inclusief BTW.
 • Alle werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd, mits deze volstaat en moet worden vooropgesteld dat deze normaal bereikbaar is.
 • Sleutels worden indien nodig opgehaald bij de havenmeester of bij uzelf en weer ingeleverd.
 • Ingeval van onregelmatigheden worden er foto’s gemaakt en naar u gemaild en met u overlegt.
 • Op onderwaterschepen, dus bv kaal halen, aanbrengen epoxy en aanbrengen antifouling wordt geen garantie gegeven.
 • Prijzen kunnen afhankelijk zijn van de staat van uw boot of schip en leggen wij vast na een eerste inventarisatie met daaraan een gekoppelde eerste offerte om uw schip in optimale staat te krijgen.
 • Garanties op poetswerk kunnen niet gegeven worden. Als de werkzaamheden gereed zijn kunt u binnen 48 uur reclameren en dat wij dan gezamenlijk uw boot nogmaals controleren en eventuele onvolkomenheden corrigeren.
 • Wij behouden het recht voor om bij slechte weersomstandigheden het werk te verschuiven naar een andere datum.
 • Als er geen andere datum meer beschikbaar is door bv slechte weersomstandigheden, ziekte, etc, komt de overeenkomst te vervallen zonder dat u daarvoor ons aansprakelijk kan stellen.
 • Motorboten en motorjachten, zeilboten en zeiljachten dienen vrij te zijn van afdekzeilen/doeken, wintertenten.
 • Boten dienen redelijk schoon te zijn, bij extreme viesheid, bv overmatig algengroei en/of jarenlang geen schoonmaakwerkzaamheden verricht zijn zal deze extra werkzaamheden worden doorberekent vanwege de extra werktijd.

Betalingsvoorwaarden:

 • Bij werkzaamheden: Facturatie na beëindiging werkzaamheden en dient binnen 8 dagen voldaan te worden.
 • Bij werkzaamheden boven de 2500 euro dient 50% te worden aanbetaald en voldaan zijn voor aanvang.
 • Bij abonnementen en aanbiedingen: Facturatie na opdracht cliënt en dient vooraf binnen 8 dagen voldaan te zijn.
 • Alle door u opgegeven extra werkzaamheden worden achteraf gefactureerd.
 • Bootkussenservice: Facturatie na het ophalen en betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet betalen zal onze advocaat worden ingeschakeld en alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.