YachtcleanerY en BotenWacht:

Een unieke samenwerking: YachtcleanerY doet exclusief het cosmetisch onderhoud voor de klanten van BotenWacht, zij verzorgt de pechdienst op het water. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: www.botenwacht.nl

Botenwacht Nederland helpt al sinds 2003 pleziervaarders op weg die zijn getroffen door pech met de boot. Hiermee is Botenwacht de eerste en enige landelijke pechhulporganisatie voor de pleziervaart.

Naast de vele particuliere leden maken ook verzekeringsmaatschappijen, jachtmakelaars, jachthavens, botenbouwers en zelfs de KLPD en Waterpolitie gebruik van onze landelijke pechservice voor de boot. Botenwacht Nederland is dan ook niet voor niets de officiele pechhulporganisatie voor de pleziervaart.

Voor een behouden vaart…

Wij verlenen pechhulp aan onze leden door heel Nederland, inclusief de zeehavens, Zeeuwse Delta en IJsselmeer. Enkel de Waddeneilanden zijn uitgesloten. Pechhulp bestaat uit reparatie aan onvoorziene plotselinge technische storingen aan voortstuwing en/of stuurinrichting van uw vaartuig. Onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder pechhulp.